Square root
VBT
Calculator
magnet

Le V

15 tháng 11 2019 13:04

câu hỏi

cho hàm số y=(m+3)x-2 a) với giá trị nào của m hàm số đồng biên, nghịch biến b) vẽ đồ thị của hàm số m=-2 (đồ thị là đường thẳng d1) c) tìn toạ độ giao điểm m là của đường thẳng (d1) được xác định ở câu b và đường thẳng y=2x+1


1

1


TUHo T

24 tháng 11 2019 06:22

a. Để cho hs la.hs đồng biến a > 0 m + 3 > 0 m > -3 vậy m > -3 là hs đồng biến Để cho hs là hs nghịch biến a < 3 m + 3 <0 m < -3 vậy m <-3 là hs nghịch biến b. thay m = -2 vào ( d1) (-2 +3)x -2 = x -2 vậy ptđt (d1) có dạng là y=x-2 lập bảng giá trị r vẻ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho phương Trình X^2 - 2X +1 = 0 Hãy tính x1^2 + x2^2

18

Lihat jawaban (3)