Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu A

13 tháng 12 2019 12:36

câu hỏi

Cho hàm số y = ( m - 1 )x - m+3 ( có đồ thị là d ) 1) Biện luận theo m sự biến thiên của hàm số. 2) Tìm m để đồ thị hàm số : a) Song song với đường thẳng y = 2x + 2012 b) Vuông góc với Đường thẳng x + y + 2013 = 0 c) Cắt Ox, Oy tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB = 4 ( đvdt) 3) Tìm điều kiện của m để y > 0 với mọi x thuộc [ -1;3 ]


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 09:35

Được xác nhận

Xin chào em Thu A Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
alt
alt

Công V

18 tháng 12 2019 08:41

a, ĐB khi m>1 NB m<1 b, m=3 c,m=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải giúp mình với

8

Được xác nhận