Square root
VBT
Calculator
magnet

Dfhfdhfg D

20 tháng 10 2022 13:19

câu hỏi

cho hàm số y=(m-1)x+2m-3 tìm giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ = căn 2 -1


19

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 15:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Dfhfdhfg D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài Hàm số</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Điểm thuộc trục hoành và có hoành độ bằng √2–1 là: A(√2–1;0)</p><p>Thay tọa độ điểm A vào hàm số ta được:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(m–1).(√2–1)+2m–3=0</p><p>⇔(√2–1+2)m–√2+1–3=0</p><p>⇔(√2+1)m=2+√2</p><p>⇔m=(2+√2)/(1+√2)</p><p>Vậy m=(2+√2)/(1+√2) thỏa mãn yêu cầu đề bài</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Dfhfdhfg D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài Hàm số

Câu trả lời chi tiết như sau:

Điểm thuộc trục hoành và có hoành độ bằng √2–1 là: A(√2–1;0)

Thay tọa độ điểm A vào hàm số ta được:

     (m–1).(√2–1)+2m–3=0

⇔(√2–1+2)m–√2+1–3=0

⇔(√2+1)m=2+√2

⇔m=(2+√2)/(1+√2)

Vậy m=(2+√2)/(1+√2) thỏa mãn yêu cầu đề bài

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

je jAwjf g ja

6

Lihat jawaban (1)