Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiểu B

19 tháng 5 2022 14:19

câu hỏi

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là


8

1


H. Viết

University of Pedagogy

20 tháng 5 2022 02:12

Ta có: f'(x) = 0 <=> 2x(x-2) (x+3) ^5 = 0 <=> x = 0; x = 2 ; x = - 3. Vì các nghiệm x = 0; x = 2 ; x = - 3 là các nghiệm bội lẻ nên hàm số y = f(x) có 3 điểm cực trị

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu?

5

Được xác nhận