Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

06 tháng 12 2019 06:39

câu hỏi

cho hàm số y=f(x)=5-2x a/tính f (-2),f(-1),f(0),f(3) b/tính giá trị của x ứng với y =3;5


0

1


Lương N

08 tháng 12 2019 12:47

ta có: y= f(x)= 5-2x a) f(-2)= 5-2.(-2)=1 f(-1)= 5-2.(-1)=3 f(0)= 5-2.0=5 f(3)= 5-2.3=-1 b) Với y=3=> 3=5-2x => 2x=5-3 => 2x= 2 => x=1 Với y=5 => 5=5-2x => 2x=5-5 =>2x=0 =>x=0 Vậy với y=3; y=5 => x=1; x=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

môn văn: viết 1 đọan hội thọai có sự dụng 2 hàm ý

3

Lihat jawaban (1)

Tính giá trị của các biểu thức: b) (3⋅4^(2)⋅2^(7))^(2):(3^(2)⋅2^(20))

3

Được xác nhận