Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 08:58

câu hỏi

Cho hàm số y=ax+b (1) ( vói a,b là tham số). Tìm a,b để:a) Đths đi qua điểm A(2;1) và B(-1;-5)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 09:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn,Bài 2: Giải hệ phương trình</p><p>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em.&nbsp;</strong></p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn,Bài 2: Giải hệ phương trình

Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận