Square root
VBT
Calculator
magnet

K N

28 tháng 11 2020 05:42

câu hỏi

Cho hàm số y=(2m-1).x+m-3 a) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua 2 điểm (2;5) b) Chứng mình rằng đồ thị của hàm số luôn đi qua 1 điểm cố định vs mọi m. Tìm điểm cố định ấy c) Tìm m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x=căn 2 -1


32

2


Hack G

18 tháng 12 2020 12:05

ko làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu *** ăn*** nh

Hack G

18 tháng 12 2020 12:05

lên xóa ứng dụng vì toàn thấy tiền

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)