Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyet P

07 tháng 1 2020 12:06

câu hỏi

cho hỏi F1 và F2 là cái gì


0

1


Đinh H

16 tháng 1 2020 14:49

F1 là lực của vật F2 là lực của người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1:em hãy cho biết những thay đổi của kinh đô Thăng Long-Hà Nội thời Nguyễn

7

Lihat jawaban (1)