Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ N

09 tháng 11 2022 13:00

câu hỏi

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hồ N,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Bài Tổng và hiệu của hai vectơ</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>gọi M là trung điểm AB<br>vectơ GA+vectơ GB&nbsp;</p><p>= 2vecto GM</p><p>= vecto CG<br>=&gt;vectơ GA+vectơ GB+vectơ GC= vecto CG + vecto GC =0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Hồ N, 

Đây là một bài tập thuộc Bài Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài giải chi tiết:
gọi M là trung điểm AB
vectơ GA+vectơ GB 

= 2vecto GM

= vecto CG
=>vectơ GA+vectơ GB+vectơ GC= vecto CG + vecto GC =0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận