Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

03 tháng 1 2020 06:50

câu hỏi

cho góc xOy , tia Oz là phân giác của góc xOy . Lấy điểm H thuộc tia Oz , kẻ HA vuông góc Ox tại A , HB vuông góc Oy tại B a)chứng minh OA=OB b) AB vuông góc OH


0

1


L. Thị

16 tháng 1 2020 07:47

Chào em, cô có một cách giải bài toán như thế này nhé. Em có thể đưa ra thêm một số cách giải ở bên dưới nhé. Cô sẽ giúp em kiểm tra. a) Vì H thuộc Oz Và Oz là tia phân giác của góc xOy Nên HA=HB Dễ dàng chứng minh tam giác vuông AOH = tam giác vuông BOH (ch-cgv) Suy ra OA=OB. b) Ta có OA=OB HA=HB Nên OH là đường trung trực của AB Vậy OH vuông góc với AB. Thân ái.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận