Square root
VBT
Calculator
magnet

Giabao T

10 tháng 2 2020 05:10

câu hỏi

cho góc tới 60 độ thì góc phản xạ có giá trị


0

2


Mỹ N

10 tháng 2 2020 06:39

theo định luật phản xạ ánh sáng thì: vì SIN = NIR ( góc tới bằng góc phản xạ) mà SIR = 60 độ => SIN=NIR = 60 độ : 2 = 30 độ vậy I=r = 30 độ

Lê M

12 tháng 2 2020 11:56

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Khi chiếu góc tới 60 độ thì theo định luật phản xạ ánh sáng thì ta có góc phản xạ bằng góc tới = 60 độ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi

10

Lihat jawaban (1)