Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

09 tháng 4 2020 02:22

câu hỏi

cho góc nhọn xOy và một điểm A trong ở trong góc đó ở a AB vuông Ox ,AC vuông Oy (B€Ox ,C€Oy ).Biết góc xOy=1/2 góc BAC. Tính góc xOy


0

1


Pham Q

17 tháng 4 2020 12:59

guys be

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5³ : 5³ + ( -279 ) – ( 18 : 6 )³

9

Lihat jawaban (1)