Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

01 tháng 12 2019 01:29

câu hỏi

Cho góc nhọn xoy. Trên ox lấy điểm A, trên oy lấy điểm B Sao cho OA=OB. Kể OZ là phân giác của góc xoy. Trên OZ lấy điểm C. Chứng minh: a) AC=BC b) góc xAC=góc yBC


0

1


Hoa D

01 tháng 12 2019 05:32

a) Vì Oz là tia pg của góc xOy (giả thiết) Suy ra: góc yoz= góc zox Suy ra :AC=BC(2 cạnh tương ứng) Vậy:AC=BC b) Ta có : A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oy sao cho OA=OB (giả thiết) Mà Oz là tia pg của góc xOy và điểm C thuộc tia Oz(giả thiết) Suy ra:góc xAC =góc yBC

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xin chào e là Ngọc đây là bài toán về nhà do cô e giao thuộc phần kiến thức nhân đa thức với đa thức, nhân đơn thức với đơn thức mong thầy cô giải giúp em ạ

1

Được xác nhận