Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Q

15 tháng 2 2021 01:58

câu hỏi

Cho góc nhọn xOy, Oz là phân giác của góc đó. Quá điểm M thuộc tia Oz kẻ MH vuông góc với Ox, kẻ MK vuông góc với. Chứng minh rằng: a) MH=MK. b) OM là trung trực của HK


7

1


L. Cô

17 tháng 2 2021 02:27

Hi em, xem hướng dẫn nha! a) Chứng minh MH=MK. Em chứng minh tam giác OMH = tam giác OMK theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn. Suy ra MH=MK b) Chứng minh OM là đường trung trực của HK. Gọi I là giao điểm của OM và HK Em chứng minh tam giác OHI = tam giác OKI theo trường hợp cạnh - góc - cạnh suy ra IH=IK và góc OIH = góc OIK mà hai góc này kề bù nên góc OIH = góc OIK = 180/2=90 độ, tức là OM vuông góc với HK tại I Vậy OM là đường trung trực của HK. Trình bày lại nhé, chúc em học tốt nha!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)