Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

02 tháng 5 2023 13:00

câu hỏi

cho góc ABC=60 độ , góc C = 50 ĐỘ số góc BAC là·


10

2


Gojo S

02 tháng 5 2023 13:45

<p>Góc B=70 độ nha</p>

Góc B=70 độ nha

Hồng S

02 tháng 5 2023 14:22

<p>xét tam giác ABC có: góc ABC + góc BAC + góc C = 180 độ</p><p>&nbsp;=&gt; góc BAC = 180 độ - 60 độ - 50 độ = 70 độ</p><p>&nbsp;vậy BAC =70 độ</p>

xét tam giác ABC có: góc ABC + góc BAC + góc C = 180 độ

 => góc BAC = 180 độ - 60 độ - 50 độ = 70 độ

 vậy BAC =70 độ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)