Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

21 tháng 11 2022 16:23

câu hỏi

Cho em xin đáp án câu này vs ạ

Cho em xin đáp án câu này vs ạ

alt

14

2

Được xác nhận

Linh P

22 tháng 11 2022 05:37

Được xác nhận

<p>(2x - 3)<sup>2 </sup>- (2x - 5).(2x + 3)</p><p>= 4x<sup>2 </sup>- 12x + 9- (4x<sup>2 </sup>+ 6x - 10x - 15)</p><p>= 4x<sup>2 </sup>- 12x + 9 - 4x<sup>2 </sup>- 6x + 10x + 15</p><p>= &nbsp;-8x + 24</p>

(2x - 3)2 - (2x - 5).(2x + 3)

= 4x2 - 12x + 9- (4x2 + 6x - 10x - 15)

= 4x2 - 12x + 9 - 4x2 - 6x + 10x + 15

=  -8x + 24

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 10:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn H,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;- 8x + 24<br><br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có: (2x - 3)<sup>2 </sup>- (2x - 5).(2x + 3)</p><p>= 4x<sup>2 </sup>- 12x + 9 - (4x<sup>2 </sup>+ 6x - 10x - 15)</p><p>= &nbsp;4x<sup>2 </sup>- 12x + 9 - 4x<sup>2 </sup>- 6x + 10x + 15</p><p>= &nbsp;- 8x + 24</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;- 8x + 24<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn H, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:  - 8x + 24

Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức
Bài giải chi tiết:
Ta có: (2x - 3)2 - (2x - 5).(2x + 3)

= 4x2 - 12x + 9 - (4x2 + 6x - 10x - 15)

=  4x2 - 12x + 9 - 4x2 - 6x + 10x + 15

=  - 8x + 24


Kết luận: đáp án chính xác là  - 8x + 24
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn H

22 tháng 11 2022 15:10

Em cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận