Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiểu U

12 tháng 10 2022 11:34

câu hỏi

cho em lời giải chi tiết với

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 12:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tiểu U,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Thể tích của hình hộp chữ nhật bao quanh khối bê tông là:</p><p>23 . 13 . 11 = 3 289 (cm<sup>3</sup>)</p><p>Phần bên trong của khối bê tông có dạng hình hộp chữ nhật có:</p><p>+ Chiều dài: 23 – 2 . 1,2 = 20,6 (cm)</p><p>+ Chiều rộng: 13 – 2 . 1,2 = 10,6 (cm)</p><p>+ Chiều cao: 11 – 1,9 = 9,1 (cm).</p><p>Thể tích phần bên trong của khối bê tông là:</p><p>20,6 . 10,6 . 9,1 = 1 987,076 (cm<sup>3</sup>)</p><p>Thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là:</p><p>3 289 – 1 987,076 = 1 310,924 (cm<sup>3</sup>).</p><p>Vậy thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là 1 310,924 cm<sup>3</sup>.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tiểu U,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

Thể tích của hình hộp chữ nhật bao quanh khối bê tông là:

23 . 13 . 11 = 3 289 (cm3)

Phần bên trong của khối bê tông có dạng hình hộp chữ nhật có:

+ Chiều dài: 23 – 2 . 1,2 = 20,6 (cm)

+ Chiều rộng: 13 – 2 . 1,2 = 10,6 (cm)

+ Chiều cao: 11 – 1,9 = 9,1 (cm).

Thể tích phần bên trong của khối bê tông là:

20,6 . 10,6 . 9,1 = 1 987,076 (cm3)

Thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là:

3 289 – 1 987,076 = 1 310,924 (cm3).

Vậy thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là 1 310,924 cm3.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thục hiện phép tinh: a) 27/23+5/21−4/23+16/21+1/2

5

Được xác nhận