Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 10 2020 05:53

câu hỏi

Cho em hỏi ý nghĩa lai 2 cặp tính trạng là gì a?


15

1

Được xác nhận

Trần T

21 tháng 12 2020 13:08

Được xác nhận

tạo ra nhiều biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ; là nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn giống và tiến hoá ; giải thích sự đa dạng của sinh giới

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cà chua ,gen A qui định thân đỏ thẫm, gen a qui định thân xanh lục . Theo dõi sự truyền màu sắc của thân cây cà chua , người ta thu được kết quả như sau p: Thân đỏ thẫm * thân đỏ thẫm -> F1 : 75% đỏ thẫm 25% xanh lục . Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các thức sau : P: AA*AA P: AA*Aa P: AA*aa P: Aa *Aa

8

Lihat jawaban (1)