Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

17 tháng 10 2022 09:46

câu hỏi

Cho em hỏi kết luận về tính chất của rượu và axit

Cho em hỏi kết luận về tính chất của rượu và axit


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 15:58

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Trần T</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn hóa 9, &nbsp;Chương &nbsp;Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime, Bài Rượu etylic và axit axetic&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p><strong>Thí nghiệm 1</strong></p><p>Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic</p><p>Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.</p><p>Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.</p><p>Ống 3: Sủi bọt khí.</p><p>Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam</p><p>&nbsp;</p><p>Phương trình phản ứng:</p><p>Ống nghiệm 2: Zn+2CH<sub>3</sub>COOH→(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>Zn+H<sub>2</sub></p><p>Ống nghiệm 3:</p><p>CaCO<sub>3</sub>+2CH<sub>3</sub>COOH→(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>Ca+CO<sub>2</sub></p><p>Ống nghiệm 4: CuO+2CH<sub>3</sub>COOH→(CH<sub>3</sub>COO)2Cu+H<sub>2</sub>O</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Thí nghiệm 2</strong></p><p>Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.</p><p>&nbsp;</p><p>PTPU:&nbsp;C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH+CH<sub>3</sub>COOH→CH<sub>3</sub>COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>+H<sub>2</sub>O</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Trần T

Đây là một bài tập thuộc môn hóa 9,  Chương  Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime, Bài Rượu etylic và axit axetic 

Lời giải chi tiết:

Thí nghiệm 1

Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic

Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.

Ống 3: Sủi bọt khí.

Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam

 

Phương trình phản ứng:

Ống nghiệm 2: Zn+2CH3COOH→(CH3COO)2Zn+H2

Ống nghiệm 3:

CaCO3+2CH3COOH→(CH3COO)2Ca+CO2

Ống nghiệm 4: CuO+2CH3COOH→(CH3COO)2Cu+H2O

 

Thí nghiệm 2

Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

 

PTPU: C2H5OH+CH3COOH→CH3COOC2H5+H2O

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phân biệt hai chất khí C2H4 và H2

0

Lihat jawaban (1)