Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

30 tháng 10 2022 22:33

câu hỏi

Cho em hỏi câu này với

alt

15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:32

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>A=2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>60</sup></p><p>2A=2(2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>60</sup>)=2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>61</sup></p><p>2A-A=A=(2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>61</sup>)-(2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>60</sup>)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=2<sup>61</sup>-2</p><p>Vậy A=2<sup>61</sup>-2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

A=2+22+23+24+...+260

2A=2(2+22+23+24+...+260)=22+23+24+...+261

2A-A=A=(22+23+24+...+261)-(2+22+23+24+...+260)

               =261-2

Vậy A=261-2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận