Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

26 tháng 10 2020 12:50

câu hỏi

cho em hỏi đọc con xố này đi ạ 100000000000000000000000000000


8

1


ZzZ_Rising Z

06 tháng 11 2020 23:36

Dài thế

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B(<90^(∘)). Kẻ AH vuông góc với BC,CK vuông góc với AB,M là giao điểm của AH và CK. a) Chứng minh AH=CK b) Chứng minh tam giác ACM cân. c) Trên tia CK lấy điểm D sao cho DK= Kc. Chứng minh =

2

Được xác nhận