Square root
VBT
Calculator
magnet

Sói

17 tháng 10 2019 09:15

câu hỏi

cho em hỏi cách tính số mol ạ em chưa biết mong chỉ ạ


0

2


Trương T

17 tháng 10 2019 12:45

n = m/M bạn nha

Trần A

03 tháng 11 2019 14:33

có rất nhiều cách để tính số mol có đến 5 cách bạn ạ n1=m÷M n2=(mdd× C%)÷(100×M) n3=Cm×Vdd n4=V khi1÷22.4(dktc) n5=Số phân tử÷)6×10 mũ 23)(ít khi dùng)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 2. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH và Na2SO4. Chỉ dùng qùi tím, làm thế nhận biết từng dung dịch.

0

Lihat jawaban (1)