Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

03 tháng 11 2022 13:17

câu hỏi

cho em hỏi bài này vơiz ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:34

Được xác nhận

5. 2^2 .2^x - 2^x = 38 => 19. 2^x = 38 => 2^x = 2 => x = 1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận