Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

20 tháng 11 2022 01:59

câu hỏi

cho em hỏi ạ

cho em hỏi ạ

alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 13:27

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn K,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 5000<br><br><br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi abcd là số cần tìm</p><p>=&gt; 2abcd gấp 5 lần abcd</p><p>2abcd = 20000+abcd = 5*abcd</p><p>=&gt; 20.000 = 5abcd - abcd = 4abcd</p><p>=&gt; abcd = 20.000:4 = 5000<br>Kết luận: đáp án chính xác là 5000<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn K, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 5000


Bài giải chi tiết:
Gọi abcd là số cần tìm

=> 2abcd gấp 5 lần abcd

2abcd = 20000+abcd = 5*abcd

=> 20.000 = 5abcd - abcd = 4abcd

=> abcd = 20.000:4 = 5000
Kết luận: đáp án chính xác là 5000
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn K

20 tháng 11 2022 13:28

lớp 4 ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận