Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

21 tháng 10 2021 12:26

câu hỏi

Cho dung dịch KOH đến dư vào 500ml dung dịch (NH4)2SO4 2M đun nóng nhẹ. Thể tích khí thoát ra ở đktc là???


374

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

17 tháng 8 2022 15:41

Được xác nhận

Xin chào em Huỳnh T , Đây là một bài tập thuộc Chương Bài giải chi tiết: (NH4)2SO4 + 2KOH → 2H2O + 2NH3 + K2SO4 1-----------------------------------------2 n(NH4)2SO4 = 0,5.2 = 1 mol =>vNH3 = 1.22,4= 22,4 lít Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các đồng phân có công thức phân tử C6H14, số đồng phân có chứa cacbon bậc 3 là

7

Lihat jawaban (2)