Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải L

04 tháng 10 2022 14:47

câu hỏi

Cho dung dịch có pH=11. Tính độ (H+), (OH-) và cho biết sự biến đổi màu của quỳ tím trong dung dịch trên.


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 04:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 11<br>Bài giải chi tiết:</p><p>pH=11</p><p>=&gt;[H+]=10^-11</p><p>=&gt;[OH-]=10^-3</p><p>Qùy tím hóa xanh<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 11
Bài giải chi tiết:

pH=11

=>[H+]=10^-11

=>[OH-]=10^-3

Qùy tím hóa xanh
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

D D

04 tháng 10 2022 18:12

<p>[H+]=10^-11</p><p>[0H-]=10^-3</p><p>QT hóa xanh</p><p>&nbsp;</p>

[H+]=10^-11

[0H-]=10^-3

QT hóa xanh

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 417 : Sau khi nung, gạch và ngói thường có màu đỏ gây nên bởi thành phần nào có trong đất sét ? A. Nhôm oxit. B. Silic đioxit. C. Sắt oxit. D. Magie oxit.

1

Được xác nhận