Square root
VBT
Calculator
magnet

Hữu B

20 tháng 10 2020 12:05

câu hỏi

Cho dd chứa 10g NaOH tác dụng với dd có chứa 10g HNO3 a) dd sau phản ứng có tính axit, tính kiềm hay không b) Tính khối lượng các chất có trong dd sau phản ứng chỉ giúp em với ạ😭


14

1


P. Liên

22 tháng 10 2020 09:57

Số mol NaOH = 10/40= 0,25 mol Số mol HNO3 = 10/63 = 0,16 mol NaOH + HNO3 -> NaNO3 + H2O a, Vì số mol NaOH > số mol HNO3 => HNO3 pư hết, NaOH dư nên dung dịch sau pư có tính kiềm b, Số mol NaOH dư = 0,25 -0,16 = 0,09 (mol) Số mol NaNO3 tạo thành = 0,16 (mol) Từ đây bạn tự tính khối lượng nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận