Square root
VBT
Calculator
magnet

Cường H

26 tháng 3 2023 16:59

câu hỏi

Cho dãy số :0;1;2;3;4;5;6;7 Có bao nhiêu cách chọn số có 6 chữ số phân biệt và chia hết cho 3

Cho dãy số :0;1;2;3;4;5;6;7

Có bao nhiêu cách chọn số có 6 chữ số phân biệt và chia hết cho 3


6

2


Thiện N

27 tháng 3 2023 02:37

<p>Không biết&nbsp;</p>

Không biết 

Thuong H

27 tháng 3 2023 13:18

<p>có 2 cách&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

có 2 cách 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận