Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoài N

18 tháng 6 2020 11:16

câu hỏi

cho dạng đúng của các từ how Many languages hoa( speak) ....? - well, tow languages


2

1


Linh L

19 tháng 6 2020 14:52

How many languages does Hoa speak? She speaks well of two languages.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Which language do you speak?

0

Lihat jawaban (1)