Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

11 tháng 10 2020 04:04

câu hỏi

Cho dữ liệu sau 1. Ấn độ trở thành nước đứng hàng thứ 10 thế giới về sản xuất công nghiệp 2. Đảng Quốc Đại lãnh đạo các tần lớp nhân dân đấu tranh chống thực dân Anh, đòi độc lập 3. Ấn Độ đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước và đạt được nhiều thành tựu to lớn 4. Ấn độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa 5. Hai nhà nước Ấn Độ và Pakixtan được thành lập Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo dữ kiện thời gian về ấn độ sau những năm 1945


8

1


Sơn N

24 tháng 10 2020 16:07

24315

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cuộc đổ bộ lớn nhất thế giới là gì (đố nha)

7

Lihat jawaban (1)