Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai X

16 tháng 3 2020 07:29

câu hỏi

cho csc có u3=8 u4=10 a. tìm u1, d b. tìm u50 c. tìm tổng 50 số hạng đầu


1

1


Việt N

16 tháng 3 2020 10:13

a. u4 - u3= d= 2 u3= u1+2d =>u1= 4 b. u50= u1+49d= 102 c. S 50= (u1+u50)×50/2 = 2650

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a , góc ABC =60° . Tính tích vô hướng vectơ AB× vectơ C'D'

9

Lihat jawaban (1)