Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư T

23 tháng 10 2022 00:30

câu hỏi

Cho con hỏi là phép tính (87-3×):3=25 bằng bao nhiêu ạ

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 02:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thư T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>(87–3x):3=5<sup>30</sup>:5<sup>28</sup></p><p>(87–3x):3=5<sup>2</sup></p><p>(87–3x):3=25</p><p>87–3x=25.3</p><p>87–3x=75</p><p>3x=87–75</p><p>3x=12</p><p>x=12:3</p><p>x=4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thư T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

(87–3x):3=530:528

(87–3x):3=52

(87–3x):3=25

87–3x=25.3

87–3x=75

3x=87–75

3x=12

x=12:3

x=4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận