Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

14 tháng 1 2020 11:52

câu hỏi

cho con hỏi cách đổi độ dài


0

1


N. Ngandtt

14 tháng 1 2020 15:39

Chào con, cám ơn con đã đặt câu hỏi cho kiến Cách đổi độ dài cơ bản trong vật lý như sau 1 km = 10 hm (Một kilomet bằng mười héctômét) 1 hm = 10 dam (Một héctômét bằng mười đềkamét) 1 dam = 10 m (Một đềkamét bằng mười mét) 1 m = 10 dm (Một mét bằng mười đềximet) 1 dm = 10 cm (Một đềximet bằng mười centimet) 1 cm = 10 mm (Một centimet bằng mười minimet) Thứ tự từ lớn đến nhỏ khi thực hiện đổi độ dài là: km-->hm-->dkm-->m -->dm --> cm -->mm  (Mỗi đơn vị đứng trước sẽ lớn hơn 10 lần đơn vị liền kề đứng sau). Còn khi đổi ngược lại thì con chỉ cần giảm đi 10 lần so với đơn vị trước đó: - 1 mm = 0,1 cm - 1 cm = 0,1 dm - 1 dm = 0,1 m Như vậy: 1mm = 0,1 cm = 0,01 dm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy tóm tắt và giải bài tập sau : Trong phòng thí nghiệm , Bạn Thanh thả một miếng đồng được đun nóng tới 100° C vào một bình chứa 2kg nước ở 20°c .Nhiệt độ của miếng đồng và nước khi cân bằng nhiệt là 30°c .Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k và của nước là 4200J/kg.k. Coi như chỉ có miếng đòng và nước truyền nhiệt cho nhau Em hãy thay bạn Thanh trả lời các câu sau: a ) Nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi ra sao? b) Tính nhiệt lượng nước thu vào? c)Tính khối lượng lượng của miếng đồng?

6

Được xác nhận

Viết bài văn tả trải nghiệm em giúp đỡ người khác hoặc được Người khác giúp đỡ

2

Lihat jawaban (1)