Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên N

04 tháng 1 2023 12:04

câu hỏi

Cho câu trả lời với ạ

Cho câu trả lời với ạ

alt
alt

9

2


Linh Đ

04 tháng 1 2023 14:34

<p>12ha = 120000 (m<sup>2</sup>)</p><p>Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là</p><p>120 000 : 40 = 3 000 (m<sup>2</sup>)</p><p>Đáp số 3 000 (m<sup>2</sup>)</p>

12ha = 120000 (m2)

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số 3 000 (m2)

Lionel M

09 tháng 3 2023 13:47

<p>3000 m2</p><p>&nbsp;</p>

3000 m2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)