Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

05 tháng 4 2020 10:11

câu hỏi

cho câu thơ:" khi con tu hú" Xét về ngữ pháp thì câu thơ trên giữ chức năng gì? nêu ý nghĩa của câu thơ ấy trong mối liên hệ với 5 câu tiếp theo?


0

1


Alice A

08 tháng 4 2020 02:45

trạng ngữ mở ra 1 không gian mùa hè vui tươi trái với cảnh ngục tù

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thuyết minh về chiếc cặp sách

5

Lihat jawaban (1)