Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

27 tháng 1 2021 11:46

câu hỏi

Cho cấp số cộng (Un) có U4 = -12, U14 = 18. Tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là


13

2


Killua Z

28 tháng 1 2021 18:29

U4=U1+3d=-12 U14=U1+13d=18 u14-u4=10d=6 =>d=3/5 u1=-12-9/5= ....

Hoàng V

07 tháng 2 2021 11:37

u4= u1+3d=-12 u14=u1+13d =18 giải hệ u1=-21 d=3 tổng u16=24

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(sin2x+cos2x)cosx+2cos2x-sinx=0

275

Được xác nhận

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)