Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan B

15 tháng 12 2022 13:04

câu hỏi

cho cấp số cộng (Un) có u1=1 và công sai d =2 . Tổng S=20=u1+u2


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 11:27

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần cấp số cộng Bài giải chi tiết: u1 = 1 u2 = 3 S = 1+3=4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6