Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan B

15 tháng 12 2022 13:02

câu hỏi

Cho cấp số cộng (Un) có số hạng đầu u 1=2 và công sai d =4. Giá trị u2019 bằng


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 16:10

Được xác nhận

Chào em Ngoan B, Đây là dạng bài xác định số hạng của cấp số cộng Bài giải chi tiết: Công thức số hạng tổng quát: un=u1+(n-1)d -> u2019= 2 + (2019-1).4 =8074 Đáp án cuối cùng: u2019= 8074 Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận