Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

25 tháng 12 2022 09:56

câu hỏi

Cho cấp số cộng ( Un), Biết { U1+U2 { U5-U2=24 a) tìm công sai d, số hạng U1 và tính tổng của 100 số hạng đầu của cấp số cộng ( Un). b) số 2021 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng trên?

 

Cho cấp số cộng ( Un),

Biết { U1+U2

{ U5-U2=24

a) tìm công sai d, số hạng U1 và  tính tổng của 100 số hạng đầu của cấp số cộng ( Un). 

b) số 2021 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng trên? 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 13:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>a/ { U1+U2 = 2</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;{ U5-U2=24</p><p>=&gt; { U1+U1 + d = 2</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; { U1 + 4d - U1 - d=24</p><p>=&gt; { 2U1+ d = 2</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; { 3d=24</p><p>=&gt; { U1 = -3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; { d= 8</p><p>b/ 2021 = - 3 + 253.8 = U1 + 253d&nbsp;</p><p>=&gt; 2021 là số hạng thứ 254<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Trần T, 
Bài giải chi tiết:
a/ { U1+U2 = 2

     { U5-U2=24

=> { U1+U1 + d = 2

      { U1 + 4d - U1 - d=24

=> { 2U1+ d = 2

      { 3d=24

=> { U1 = -3

      { d= 8

b/ 2021 = - 3 + 253.8 = U1 + 253d 

=> 2021 là số hạng thứ 254
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận