Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

01 tháng 3 2020 02:13

câu hỏi

Cho các đồ vật sau : Dây đồng , cốc thủy tinh , xoong nhôm , đinh sắt . Đồ vật nào cách điện . A. Xoong nhôm . B. Dây đồng . C. Đinh sắt. D. Cốc thủy tinh


5

7


Bùi T

06 tháng 3 2020 15:03

D

Tống T

01 tháng 3 2020 06:47

cốc thủy tinh

Nguyễn D

04 tháng 3 2020 04:19

D

Lê T

06 tháng 3 2020 13:47

Cốc thuỷ tinh

Dong P

07 tháng 3 2020 02:26

đương nhiên là d rồi

Nguyễn D

04 tháng 3 2020 04:19

A

Linh L

27 tháng 8 2020 10:20

d

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đúng sẽ được 1 👍🏻, tìm 1 hình khác! 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

0

Lihat jawaban (1)