Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

06 tháng 10 2022 03:13

câu hỏi

Cho các tập hợp A={1;3;5;7;9},B={1;2;3;4},C={3;4;5;6}. Hãy xác định phần tử của tập hợp sau: (A∪B)∩C;


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 03:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>(A∪B)∩C=({1;3;5;7;9}∪{1;2;3;4})∩{3;4;5;6}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ={1;2;3;4;5;7;9}∩{3;4;5;6}</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ={3;4;5}</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp

Lời giải chi tiết như sau:

(A∪B)∩C=({1;3;5;7;9}∪{1;2;3;4})∩{3;4;5;6}

                  ={1;2;3;4;5;7;9}∩{3;4;5;6}

                  ={3;4;5}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tớ với🙏

8

Được xác nhận