Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô Q

28 tháng 12 2022 13:32

câu hỏi

cho các số dương x,y,z thỏa mãn x 3 +y 3 +z 3 =3xyz A=x 2022 /y 2022 +y 2022 /z 2022 +z 2022 /x 2022

cho các số dương x,y,z thỏa mãn x3+y3+z3=3xyz

A=x2022/y2022+y2022/z2022+z2022/x2022

 

 

 

 

 

 

 


3

2


Trúc Q

28 tháng 12 2022 15:13

<p>Hong bt òi</p><p>Hông bé ơi&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Hong bt òi

Hông bé ơi 

 

Nguyễn T

29 tháng 12 2022 06:02

<p>mik ko bs lm</p><p>&nbsp;</p>

mik ko bs lm

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2+4+6+8+...+2x=110

10

Được xác nhận

làm sao dể phân biệt cạnh huyền_ góc nhọn, cạnh huyền_ cạnh góc vuông và g_c_g. mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp e (mình) ạ

22

Lihat jawaban (1)