Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

03 tháng 12 2022 22:09

câu hỏi

Cho các số 3,6,9 và các dấu +,-,= . Hãy viết tất cả các phép tính đúng từ các số sau

Cho các số 3,6,9 và các dấu +,-,= . Hãy viết tất cả các phép tính đúng từ các số sau 


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:19

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức Bài giải chi tiết: Ta có: 3+6 = 9 9-3=6 9-6=3 9-3-3=3 6-3=3 3+3 = 6 3+3+3=9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hùng B

04 tháng 12 2022 02:46

<p>3+6=9</p><p>6+3=9</p><p>9-3=6</p><p>9-6=3</p>

3+6=9

6+3=9

9-3=6

9-6=3

Lê M

08 tháng 12 2022 14:43

7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)