Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

15 tháng 10 2022 15:31

câu hỏi

Cho các số: 156, 165, 298, 289, 388. Tính tổng số lớn nhất và bé nhất trong dãy trên


24

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 15:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Số lớn nhất là: 388</p><p>Số bé nhất là: 156</p><p>Tổng của chúng là: 388+156=544</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

Số lớn nhất là: 388

Số bé nhất là: 156

Tổng của chúng là: 388+156=544

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận