Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 12 2019 01:23

câu hỏi

cho các pt sau : x^2-2mx+m^2-2m+1=0 a) Tìm m để pt có nghiệm kép.tính nghiệm kép đó


1

1


Ý. Trần

13 tháng 2 2020 03:16

Chào em Em sử dụng các điều kiện mà cô đã dạy trong video nhé Phương trình có nghiệm kép khi và chỉ khi denta =0, Khi cho denta bằng 0 sẽ tìm được m thế m vào lại pt sẽ tìm được nghiệp kép đó. Chúc em học tốt nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi x thuộc R x4 trừ x2 cộng x cộng 2 lớn hơn 0 chứng minh nó đúng

2

Lihat jawaban (1)

Tìm m để bất phương trình (4-m)x²-(m-4)x+2m+1>0 nghiệm đúng mọi x thuộc R

12

Được xác nhận