Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai N

24 tháng 12 2019 13:40

câu hỏi

cho các nhận định sau: 1.nếu đưa tế bào thực vật vào môi trường nhược thì tế bào sẽ phình to rồi vỡ 2.hiện tượng co nguyên sinh, phản co nguyên sinh chỉ xảy ra khi tế bào còn sống 3.nếu đưa tế bào động vật vào môi trường ưu tương, tế bào sẽ xảy ra hiện tượng co nguyên sinh 4.để chứng minh hiện tượng co và phản co nguyên sinh người ta sử dụng đối tượng thí nghiệm là các tế bào thực vật trong không bào có chứa các sắc tố Số các nhận định đúng là bao nhiêu?


1

1


Lương T

02 tháng 1 2020 05:20

cả 4 câu đều đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao để đổi ra mn

0

Lihat jawaban (1)