Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

09 tháng 12 2019 13:16

câu hỏi

cho các kim loại : Al,Ag,Cu,Au. hãy cho biết kim loại nào tác dụng với : a. dd HCl b. dd AgNO3 Viết PTHH


1

3


Đỗ T

10 tháng 12 2019 12:36

dd HCl

Tùng N

14 tháng 12 2019 13:20

a) tác dụng với dung dịch HCl: Al Pt) 2Al + 6HCl -» 2AlCl3 + 3H2 b) tác dụng với dung dịch AgNO3: Cu và Al Pt)Cu + 2AgNO3 -» Cu(NO3)2 + 2Ag Al + 3AgNO3 -» Al(NO3)3 +3 Ag

Như Ý

12 tháng 12 2019 02:37

a) Al +HCl ->AlCl3 +H2O b) Al +AgNo3->Al(No3)3+Ag Cu+AgNo3->Cu(NO3)2+Ag

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai bt làm hóa bài mol ko ạ

4

Lihat jawaban (1)

một hợp chất gồm x nguyên tử nguyên tố đồng và y nguyên tử nguyên tố oxi và có phân tử khối bằng dvc.tìm số nguyên tử nguyên tố đồng và y nguyên tử nguyên tố oxi. viết công thức của hợp chất

2

Được xác nhận