Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhungoc N

10 tháng 10 2021 12:12

câu hỏi

Cho các chất sau: SO2, CuO, Na2O, Cu, Fe,Mg(OH2) chất nào tác dụng với Nước, Axit HCL, NaOH, H2SO4


5

1


P. Nguyen

31 tháng 5 2022 04:44

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé - Các chất tác dụng với nước: SO2, Na2O - Các chất tác dụng với HCl: CuO, Na2O, Fe, Mg(OH)2 - Các chất tác dụng với NaOH: SO2 - Các chất tác dụng với H2SO4 loãng: CuO, Na2O, Fe, Mg(OH)2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận