Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 10 2022 13:10

câu hỏi

Cho C = 4 4² 4³ ... 4²⁰²¹ chứng minh 3C 4 là một lũy thừa của 4

Cho C = 4 4² 4³ ... 4²⁰²¹ chứng minh 3C 4 là một lũy thừa của 4


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 17:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Gia&nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Gia H     

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)