Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh C

09 tháng 5 2020 11:52

câu hỏi

cho bt công thức làm bài câu bị động


0

1


Boss T

15 tháng 5 2020 13:23

S+Be+P2 hay sao á b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người giúp mình với ạ :3 mình cần gấp ❤ Đổi các câu sau sang thể bị động 1.Henry studies English everyday ............................................ 2.My friend wrote that lettel fer me ........................................... 3.Do they love you much ? .................................

3

Lihat jawaban (3)